ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่  19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1   คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน