ประชุมคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2564