จัดทำพื้นที่การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ 

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำพื้นที่การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2564