สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 9/2564

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม  conference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 9/2564 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเน้นย้ำในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน