กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน พร้อมกับบุคลากรและลูกจ้างประจำ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน