สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมผอ.สพป.ทั่วประเทศ ผ่านระบบZoom Meeting

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์   ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยบอร์ดบริหารสำนักงานฯ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้สำนักงานฯ และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในช่วงบ่ายได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายช่วงเช้าส่งต่อไปยังสถานศึกษาผ่านการประชุมด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน