ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ  และวิธีจัดจ้างพัสดุ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1เป็นประธานในการประชุม Video Conference การประชุมการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ  และวิธีจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  โดยมี นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1  เข้าร่วมการประชุมฯ  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเกศรา​ ศรีสนพันธุ์​ ตำแหน่ง​ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงิน​การคลัง และนางสาว​กรรณิการ์​ ลำลือ​ ตำแหน​่งนักวิชาการ​คลังชำนา​ญ​การ  จากสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน  มาเป็นวิทยากรรับเชิญ  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  และห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน