++ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑/๒๕๖๔

ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑/๒๕๖๔ คลิกดูรายละเอียดที่นี่