++ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๗๒/๒๕๖๔

ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๗๒/๒๕๖๔ คลิกดูรายละเอียดที่นี่