ประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาการประเมินตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ

สพป.ลำพูน  เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาการประเมินตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564  กับ สพฐ. ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2564