พิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม 2564  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1  ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet คณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน