ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้  นายวินัย  แป้นน้อย  รอง  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ให้การต้อนรับนายชาตรี  ม่วงสว่าง  ศึกษาธิการภาค 15  ที่เดินทางมาออกติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ที่โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2564