การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1