“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”   เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติผ่านระบบ Vdo Conference  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน