ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และโรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้กำลังใจคณะครูฯ ตลอดจนแนะแนวนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูฯ ให้การต้อนรับ