++ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่กู้เงินสินเชื่อโครงการต่าง ๆ กับธนาคารออมสินทราบ และเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการ คลิกดูรายละเอียดที่นี่