นิเทศการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รอบปี 63

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีงบประมาณ 2564 การนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ VDo Conference ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน