โครงการจังหวัดลำพูนบูรณาการปลอดบุหรี่และสุรา

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดอยแก้ว อ.แม่ทา จ.ลำพูน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่และปลอดสุรา ภายใต้ “โครงการจังหวัดลำพูนบูรณาการปลอดบุหรี่และสุรา” จากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน