++ส่งสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง สถานที่หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ส่งสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง สถานที่หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลิกดูรายละเอียดที่นี่