ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำดิบ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดน้ำดิบ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีนายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำดิบ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนให้การต้อนรับ