สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมวางแผนรับมือ COVID-19 แพร่ระบาดรอบ 2

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนรับมือ COVID-19 แพร่ระบาดรอบ 2  ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดระยอง  พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ กระจายไปหลายภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักเรียนและ ครูบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อ  สพป.ลำพูน  เขต 1 จึงประชุมเพื่อวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2 ในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  4  มกราคม  2564