กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะ 2 โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้พบปะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการเฝ้าระวัง และรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะ 2 พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้อีกด้วย