พิธีตั้งศาลเจ้าที่ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563  ณ  ค่ายลูกเสือหริภุญไชย  อ.เมือง  จ.ลำพูน  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ผและภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอต่างๆ พร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จ.ลำพูน เพื่อทำพิธีตั้งศาลเจ้าที่ บริเวณค่ายลูกเสือหริภุญไชย   เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่ผู้อยู่อาศัย ผู้มาพักแรม  ซึ่งการบวงสรวงเซ่นสังเวย และการตั้งศาลพระภูมิ ถือเป็นวัฒนธรรมพิธีกรรมแบบโบราณของไทย โดยกระทำเมื่อปลูกบ้านใหม่ หรือย้ายที่อยู่เพราะเชื่อว่าขั้นตอนการตั้งศาลจะเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไป แล้วจึงอัญเชิญ พระภูมิมาสถิติที่ ศาลพระภูมิเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัย และบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง เพราะถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่คนไทยนับถือ