ประชุมทางไกล “การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจาก โควิด-19

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 และนายกนกบุญ  กระแส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล “การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจาก โควิด-19 ณ ห้องประชุมพลอยไพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  ข.ลำพูน  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563