เปิดบ้านสู่โลกดนตรีและกีฬาช้างค้ำเกมส์ 2563

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1เป็นประธานเปิดงานกีฬากีฬา “เปิดบ้านสู่โลกดนตรีและกีฬาช้างคำเกมส์ 2563” โดยมี นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างค้ำกล่าวรายงาน การนี้ได้นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้พบปะนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองที่มาร่วมงานกีฬา และมอบรางวัลให้กับเด็ก ๆ นักกีฬา และนักเรียนที่มาร่วมงานแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย