เยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยคำ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยคำ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสัญญา บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำ และคณะครูฯ ให้การต้อนรับ