ปงแม่ลอบเกมส์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ปงแม่ลอบเกมส์” ในการนี้ได้พบปะนักเรียน  คณะครูและผู้ปกครองที่มาร่วมงานกีฬา  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูนเขต 1 ร่วมสนับสนุนรางวัลให้กับเด็ก ๆ นักเรียนที่มาร่วมงานแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย