“เหมืองลึกเกมส์”

เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2563  ณ  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เหมืองลึกเกมส์”  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูนเขต 1 ร่วมสนับสนุนรางวัลให้กับเด็ก ๆ นักเรียนที่มาร่วมงานแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย