++ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 23 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 23 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) คลิกดูรายละเอียดที่นี่