MOU ผอ.สพป. และ รอง ผอ.สพป. ผ่านระบบ Video Conference

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 ร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563