รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีประเด็นสำคัญ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบเพื่อนครู โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวรโดยใช้เกมเป็นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์ รับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1