วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน มี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมพิธี