ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 / 2563

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานในการประชุม จัดขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563