“กิจกรรมล้อมวงพบเพื่อนครู” (เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร ครั้งที่ 2)

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการบูรณาการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่กิจกรรม “ล้อมวงพบเพื่อนครู” (เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่ สัญจร) ภาคเหนือจัดขึ้น ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบูรณาการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่กิจกรรม “ล้อมวงพบเพื่อนครู” (เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่ สัญจร) เพื่อรับฟังแนวคิด ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 4 ภูมิภาค มีเป้าหมายเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูมิภาคละ 20 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภูมิภาคละ 20 คน และสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ภูมิภาคละ 10 คน โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรมเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์ HCEC ในพื้นที่ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานข้าราชการครูที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีข้าราชการครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ทั้งนี้มี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับด้วย