ชี้แจงการรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมประชุม Vdo Conference การรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563