ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2563  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1 นำโดยนายพันท์  คำพรรษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  ได้ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง ของจังหวัดลำพูน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ความเสี่ยงเรื่องเพศ และอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นจากเทศกาลลอยกระทง  ประจำปี  2563