โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ที่บริเวณหน้าวัดหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดลำพูน จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันทาสี แผงกั้นสะพานข้ามคลองในชุมชน เก็บขยะหน้าวัด กำจัดวัชพืชริมคลองในชุมชน และ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน