สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระราชคุณูปการ และสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพระบวรพุทธศาสนา มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน