ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถพิตร

โรงเรียนวัดป่าแดด และโรงเรียนอนุบาลลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณเทศบาลตำบลเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ/คู คลอง รอบๆเทศบาลตำบลเวียงยอง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ทั้งเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย