สพป.ลำพูน เขต 1 น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต  โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 13 – 22 ตุลาคม 2563 และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน  13 ตุลาคม 2563   ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน