ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนโซนบ้านทา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจติดตามห้องเรียนคุณภาพพร้อมทั้งเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครูโดย ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านทาป่าสัก โรงเรียนบ้านหล่ายทา และโรงเรียนบ้านหนองยางไคล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูฯ ที่ช่วยกันดำเนินการด้วยความเสียสละทุ่มเท ทั้งที่มีอัตราครูขาดแคลน และผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่งเกษียณอายุราชการไป โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบ ต่อไป พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจ พร้อมแนะแนวทางในการเรียนอีกด้วย