แสดงความยินดี รอง ผวจ.เชียงใหม่

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะผู้บริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ได้มอบของที่ระลึก พร้อมทั้งกล่าวอวยพรและแลกเปลี่ยนทัศน์ในการทำงานด้านการศึกษา พร้อมนี้ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสก่อนที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ได้ฝากเรื่องการศึกษา กับ ผอ.สป.ลำพูน เขต 1 โดยได้แสดงความห่วงใยในเรื่องการใช้เทคโนโลยีโซเซี่ยลเน็ตเวิร์คของเด็กนักเรียนในปัจจุบัน และได้เน้นย้ำเรื่องการให้เด็กได้ออกมาทำกิจกรรม มีเวทีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกในชีวิตจริงๆ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563