หนองซิว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  ให้การต้อนรับ นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงาน  “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งโรงเรียนวัดหนองซิว สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ทำ MOU ร่วมกับ เครือสหพัฒน์จังหวัดลำพูน  ในการนี้  นายชาคริต  อินแถลง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองซิว  ได้บรรยายและสรุปผลการดำเนินงานฯให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ  ณ  ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน  อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  กันยายน  2563