ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ เพื่อรับฟังนโยบาย แนวปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และหารือข้อราชการต่างๆ ในการนี้ นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563