สพป.ลำพูน เขต 1 รับมอบหน้ากากอนามัยตามโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับมอบหน้ากากอนามัย รับมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นผู้ส่งมอบ และมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีย้อย รับมอบ และส่วนหนึ่งจะมอบต่อให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดต่อไป