++คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๔ และ ๕

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๔ และ ๕ คลิกดูรายละเอียดที่นี่