++ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกดูรายละเอียดที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่