การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 15 สค.63 ณ เดอะ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท ดร. สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 31 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม