ร่วมโครงการธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ น.ส.เกสรีพรรณ ใจคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ น.ส.ศิริเพ็ญ ไชยทนุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน โดยพระครูโกวิทอุดมสาร ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในเมือง เขต 2 ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชนในเขตพื้นที่บริการตำบลในเมืองเขต 2 ได้จัดทำโครงการขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา นำธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ อันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบด้วยการทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญสมาธิจิตตภาวนา และฟังเพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ภาคพรรษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 ซึ่งในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จัดขึ้น ณ วัดพระคงฤาษี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน