ยินดีต้อนรับ นวก.ศึกษาคนใหม่

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวณัฐนันท์ เขียวธง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะติดตาม ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ในการนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้นางสาวณัฐนันท์ เขียวธง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและการปฏิบัติงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563